Döviz Kurları

DOLAR: 7.81 TL

EURO: 9.49 TL

Ziyaretçiler

  • 1 kişi
  • 3 kişi
  • 14,965 kişi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

papatyaceyiz.com SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

1.1. SATICI: 1
Ünvanı : Papatya Çeyiz
Adresi : Hürriyet Çarşısı No:114, M.paşa-Eminönü-İstanbul
Telefon +90 (212) 522 8260

1.2. ALICI: Adı/soyadı/Ünvanı: Faturanın ön yüzünde belirtilen Adresi : Faturanın ön yüzünde belirtilen

MADDE 2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.papatyaceyiz.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı faturada nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 27866 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1.Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) faturada belirtildiği gibidir. Fatura bedeli dışında ki teslimat,kargo ücreti ALICIYA aittir.Kargo ücreti ürünün ağırlığına ve teslim adresine göre farklılık göstermektedir.

3.2. Ödeme Şekli : Bankalara ait kredi kartları

Kredi kartı ile satışımız yoktur.

3.3. Ödeme Şekli : Kapıda Ödeme

Kapıda ödeme ile satışımız yoktur.

3.4. HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSÜDÜRÜ

Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade, ALICI'dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI'nın belirtmiş olduğu banka hesabına (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

3.5. Teslimat Şekli ve Adresi : Teslimat Adresi : Faturanın ön yüzünde belirtilen ve ALICI tarafından beyan edilmiş adrestir. Teslim Edilecek Kişi: Faturanın ön yüzünde belirtilen ve ALICI tarafından beyan edilmiş kişidir. Fatura Adresi : Faturanın ön yüzünde belirtilen ve ALICI tarafından beyan edilmiş adrestir. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilmek sureti ile yapılacaktır. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

Kargo Ücreti : SATICI'nın farklı bir taahhüdü ve uygulaması olmaması durumunda ALICI tarafından ödenmektedir.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, www.papatyaceyiz.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, en geç 30 gün içinde teslimat şartı ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler dahilinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5. CAYMA HAKKI

ALICI, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Maddesine göre, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa ürünü tesliminden itibaren 7 gün gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. SATICI kendisine cayma bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu toplam bedeli ve borç altına sokan her türlü belgeyi masraf almaksızın ALICI’ya geri iade edilir. Bu süre içinde ALICI SATICI’ya malı geri iade eder. ( Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik madde 8/2). Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt etmiştir.

395 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için SATICI tarafından ALICI'ya gönderilmiş olan ve iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin ALICI tarafından tam ve eksiksiz olarak doldurulması ve iade bölümü ALICI tarafından imzalandıktan sonra, ALICI formu SATICI'ya ürün ile birlikte geri göndermek zorundadır.

Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI, siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür.

MADDE 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar(tüketici tarafından ambalajı açılmış olması şartıyla), geri göndermeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanım tarihi geçen ve geçme ihtimali olan ve alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkını kullanamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün hiçbir şekilde kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Hür türlü kozmetik ürünlerin,

-Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünlerin ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler ve tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler) iadeleri mümkün değildir

MADDE 7. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrüd olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 9.maddesinin ikinci fıkrası gereğince SATICI sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya bildirerek ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedel ve ALICI’yı borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde iade edilir.

SATICI'nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.

MADDE 8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı Girişi

:

:

[ Yeni Üyelik ] - [ Şifremi Unuttum ]

Duyurular